Informácie

Aktuality

  FAO News: 2021 - Medzinárodný rok ovocia a zeleniny (IYFV)

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 2021 za Medzinárodný rok ovocia a zeleniny (IYFV). FAO je vedúcou agentúrou pre oslavy tohto roku v spolupráci s ďalšími organizáciami a orgánmi systému OSN.

IYFV 2021 je jedinečnou príležitosťou na zvýšenie povedomia o dôležitej úlohe ovocia a zeleniny v ľudskej výžive, potravinovej bezpečnosti a zdraví a pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00