Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  FAO Instagram

Pôda a vodné zdroje tvoria jadro globálneho potravinového systému a produkujú 98 percent spotrebovaných potravín.
Zmeny v úrovni nárokov na pôdu a vodu však naznačujú, že zásoby tejto základne zdrojov sa strácajú. Urbanizácia si do roku 2030 vyžiada 30 miliónov ha najúrodnejšej pôdy v okolí miest. Degradácia pôdy, erózia pôdy, zvyšujúci sa nedostatok vody, znečistenie a zmena klímy prispievajú k výzvam, ktorým čelí udržateľná výroba potravín.
Neexistuje žiadne "univerzálne riešenie", ale existuje "celý balík" funkčných riešení. Tie však uspejú len vtedy, keď bude existovať priaznivé prostredie, silná politická vôľa, inkluzívne riadenie a plne participatívne procesy plánovania vo všetkých odvetviach i krajinách.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00