Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Agroinštitút Nitra, štátny podnik a EUROPE DIRECT Nitra organizujú odborný online seminár na tému: Moderné technológie využívané...
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku a Kanceláriou Európskej investičnej banky na Slovensku Vás pozývajú na...
Vladimír Šucha bol vymenovaný za vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave a do funkcie nastúpi 1. januára 2022. V tejto funkcii bude vystupovať ako oficiálny zástupca Európskej...
Európska komisia prijala balík opatrení s cieľom zlepšiť schopnosť spoločností získavať kapitál v celej EÚ a zabezpečiť, aby Európania dostali najlepšie ponuky na svoje úspory a...
Európska komisia začala cyklus koordinácie hospodárskych politík v rámci európskeho semestra 2022. V tohtoročnom prieskume udržateľného rastu sa predkladá ambiciózny program na rok...
Komisia schválila investičný balík vo výške viac ako 290 mil. EUR na 132 nových projektov v rámci Programu LIFE pre životné prostredie a ochranu...

Služby pre všetkých

Naše služby

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame