Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
Tento víkend (18. – 21. augusta 2016) sa v Nitre uskutoční 43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Ani tentoraz na ňom nebude chýbať stánok...
Vyzývame školy, ale aj jednotlivcov, aby sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej a video súťaže pre deti a  mládež (5 -19 r.) na tému  „Klíma sa mení. Výživa a...
Europe Direct Nitra vás pozýva na Festival Familiar, kde môžete stráviť s nami príjemný deň v prírode - 2. júla 2016 na rodinnej farme Mašekov Mlyn. Festival organizuje OZ...
Dnes je Medzinárodný deň mládeže, pri tejto príležitosti zverejnil Eurostat údaje týkajúce sa vzdelávania a zamestnanosti mladej generácie. V Európskej únii žije takmer 90...
Kvalita ovzdušia v Európe sa za posledné desaťročia výrazne zvýšila aj vďaka účinným právnym predpisom platným v celej EÚ. Znížili sa emisie z tovární i domácností. Výrazne sa...
Tento piatok (29.júla 2016) oslávi európske číslo tiesňového volania 112 už 25 rokov svojej existencie.   112-tka je jediné číslo, kde bude Váš hovor automaticky prepojený...

Služby pre všetkých

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame