Preskočiť miestne správy stránky pre všetkých používateľov

Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

(Žiadne novinky neboli publikované)

Preskočiť dostupné kurzy

Dostupné kurzy

 • Účastníci kurzu nadobudnú poznatky súvisiace so zakladaním, obnovou a údržbou porastov na brehoch riek, potokov a nádrží vo vidieckych oblastiach, s výhodami a nevýhodami brehovej vegetácie a jej funkciami a najčastejšími druhmi brehových porastov. Nadobudnuté vedomosti môžu využiť pri tvorbe preventívnych opatrení proti povodniam ako aj pri navrhovaní estetického riešenia danej lokality.

  Hosťovský prístup
 • Kurz "Pestovanie a legislatíva geneticky modifikovaných rastlín a ich zhodnocovanie vo výrobe potravín v podmienkach SR" ponúka záujemcom možnosť rozšíriť si svoj obzor a vedomosti v problematike genetického inžinierstva v súvislosti s produkciou a pestovaním GM plodín v poľných podmienkach.  Jednotlivé kapitoly ponúkajú hlbší pohľad na historické míľniky v rozvoji biologických vied, uvádzajú základné princípy prípravy geneticky modifikovaných rastlín , ich legislatívne zakotvenie v EÚ a SR, a venujú sa tiež otázkam prínosov a bezpečnosti GM organizmov.

  Hosťovský prístup
 • Pilotný kurz v rámci projektu RURALITY(www.erasmusplusrurality.eu). Hlavným cieľom projektu je vývin vzdelávacích osnov a manuálu pre podporu vzdelávacích aktivít v oblasti rozvoja vidieka. Špecifické ciele: • Rozpoznať, vyvinúť a overiť prierezové kompetencie "Komunitný rozvoj vidieka v rámci Horizont 2020". • Zvýšenie transparentnosti týchto nových odborných kompetencií, pokračovať v rozvoji kompetencií a podpore zamestnanosti prostredníctvom profesionalizácie rozvoja poľnohospodárstva. • Využívanie osvedčených inovatívnych pedagogických metód, založených na princípoch duálneho systému vzdelávania. • Návrh lekcií s prierezovými kompetenciami, ako aj príslušných technických príručiek pre rozvoj vzdelávacích aktivít. Partneri: • Španielsko- Fundacion Reserva de la Biosfera Alto Bernesga (predkladateľ) • Španielsko- ADESPER • Portugalsko- CoraNE • Taliansko- CIA Toscana • Slovensko- Agroinštitút Nitra • Bulharsko- INFOCENTER • Turecko- Gaziosmanpasa University
  Samoprihlásenie sa do kurzu
 • Interaktívny vzdelávací program pre vidieckych aktérov (poľnohospodárov, poľnohospodárskych poradcov a obyvateľov na vidieku), ktorý poskytuje komplexné informácie v oblasti novej reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
  Hosťovský prístup

Preskočiť kategórie kurzov

Kategórie kurzov


Vitajte vo virtuálnom vzdelávacom prostredí Agroinštitútu Nitra!

Preskočiť Kalendár

Kalendár

Ne Pon Ut Str Štv Pia So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
Dnes Sunday, 22 September 22 23 24 25 26 27 28
29 30