kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Názov zákazky: Poskytovanie stravovacích služieb vo vlastnom stravovacom zariadení verejného obstarávateľa spojeného s prenájmom nebtových priestorov. - zrušené