Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období