Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Úvod do permakultúry

Forma: denná
Cieľ:

Cieľom seminára je poskytnúť záujemcom základné poznatky z oblasti permakultúry a permakultúrneho dizajnu, krajinného plánovania a pestovateľských postupov v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a harmonickej spolupráce človeka a krajiny.

Určené:

Seminár je určený záujemcom o získanie základných vedomostí o permakultúre a jej uplatňovaní v praxi.

Rozsah: 1 deň
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
Termín/y:

 

Program:

Permakultúra, permakultúrny dizajn – etika, princípy.
Práca s krajinou – mapovanie, sektorová analýza, získavanie a zhromažďovanie informácií o pozemku a okolí.
Práca s ľuďmi – ZRUŠ tabuľka, proces dizajnovania, zónovanie pozemku, výškové plánovanie, trasovanie, kolobehy a využitie energie, ergonómia.
Najčastejšie štruktúry v PK dizajne – vyvýšené záhony, lesná záhrada, živé ploty, byliková špirála, nemecká kopa, malé intenzívne systémy.
Voda v záhrade – zber, uskladnenie, recyklácia, čistenie, využitie.
Rastliny – pestovateľské postupy, ochrana pôdy, biologická ochrana proti škodcom, zvieratá v dizajne.

Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910231
Mob.: 0902920860
Fax: 037/7910159
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Poznámka: