Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Cestná doprava

  seminár
Forma: denná
Cieľ:

Cieľom seminára je informovať o aktuálnych problémoch v oblasti cestnej dopravy vo vzťahu k predpisom sociálnej legislatívy a informovať o pripravovaných zmenách v oblasti sociálnej legislatívy v doprave.

Určené:

Seminár je určený pre zamestnávateľov, vedúcich zamestnancov, odborných pracovníkov bezpečnosti práce, zamestnancov personálnych oddelení zodpovedných podľa platnej legislatívy za problematiku BOZP, dispečerov,vodičov, širokú odbornú verejnosť.

Rozsah: 1 deň
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Termín/y:

 

Program:

- informovanie o pripravovaných zmenách a o aktuálnych problémoch v  oblasti sociálnej legislatívy v doprave
- vysvetlenie o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.561/2006, s cieľom napomáhať harmonizovanému zabezpečeniu dodržiavania predpisov pri cestných kontrolách
-najzávažnejšie a najčastejšie zisťované porušenia v oblasti sociálnej legislatívy v doprave
-diskusia k danej problematike a konzultácia o konkrétnych problémoch 

Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.:  
Fax: 037/7910159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Poznámka: