Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Ako využiť LinkedIn pre prezentáciu samého seba a rast svojho podnikania

Ako využiť LinkedIn pre prezentáciu samého seba a rast svojho podnikania

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  seminár
Forma: denná
Rozsah: 16.00 - 19.00
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y:  
Odborný garant: František Borsík LinkedIn majster, start-up poradca
https://www.linkedin.com/in/frantisekborsik
Program:

ako si vytvoriť, nastaviť a maximalizovať svoj LinkedIn profil,
ako dôležitý je správny výber fotky,
ako budovať svoju značku a sieť kontaktov bez spamovania ľudí,
ako využiť LinkedIn skupiny na rozšírenie svojej siete,
ako nájsť nové obchodné kontakty a príležitosti prakticky bez nákladov,
ako integrovať LinkedIn do svojho marketingového plánu.

Účastnícky poplatok:  
Organizačný garant: Ing. Monika Rízeková
Tel.: 037/7910 296
Mob.: 0905835208
Fax: 037/7910 159
E-mail: monika.rizekova@agroinstitut.sk
Záväzná prihláška: