Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Novela zákona o odpadoch - všetko čo musíte vedieť

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Poskytnúť účastníkom seminára aktuálne ucelené informácie o zákone 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a nových usmerneniach vydaných MŽP SR.

Určené:

Riadiaci zamestnanci a zamestnanci podnikov poverení riadením oblasti odpadového hospodárstva, výrobcovia vyhradených výrobkov, ostatní záujemcovia

Rozsah: 7 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, začiatok o 9:00, registrácia účastníkov od 8:30 hod.
Termín/y: 5. 12. 2017
Odborný garant: Ing. Zuzana Balková
Program:
  • Aktuálna novela zákona o odpadoch a z nej vyplývajúce zmeny zákona v kontexte zákona
  • Základné pojmy v kontexte vydaných usmernení
  • Evidencie, ohlásenia, súvislosti
  • Riešenie konkrétnych otázok z praxe, diskusia
Účastnícky poplatok: 108 € pri úhrade prevodom z účtu, pri úhrade v hotovosti pri registrácii 110 €
Organizačný garant: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Tel.: 037/7910 280
E-mail: andrea.lehotayova@agroinstitut.sk
Poznámka: Dňa 29.11.bol vyhlásený nový zákon 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Na seminár sa môžete prihlásiť vyplnením záväznej prihlášky online, ktorú nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Účastnícky poplatok: uhraďte bankovým prevodom, resp. v hotovosti pri registrácii.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX,
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 113 002
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO).

V prípade, že máte záujem o ubytovanie v mieste konania školenia, ubytovanie si môžete rezervovať prostredníctvom linku: http://www.agroinstitut.sk/hotel-agroinstitut-rezervacia/
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).