kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA) so začiatkom o 12.00

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Cieľom informačných seminárov je poskytnúť pomoc v podobe prezentácie rozhrania a jednotlivých nástrojov GSAA, vrátane praktických cvičení, príkladov a riešenia jednotlivých problémov

Určené:

Informačné semináre sú určené poľnohospodárskym subjektom – žiadateľom s výmerou do 400 ha

Rozsah: 4
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 19. 9. 2017
Odborný garant: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Národné poľnohospodárske a potravinové centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Program:

V súlade s ustanoveniami legislatívy EÚ, v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 administrovaných pod Integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, sa žiadateľovi poskytne vopred pripravený grafický materiál v elektronickom formáte prostredníctvom softvérovej aplikácie založenej na geografickom informačnom systéme. Legislatíva EÚ vyžaduje, aby sa takýto grafický materiál k žiadostiam o pomoc predkladal na základe elektronického GSAA.

Informačné semináre sú prednostne určené pre žiadateľov s výmerou od 50 do 400 ha.

Semináre prebiehajú každý  deň vo vyššie uvedených termínoch, vždy so začiatkom o 8.00 hod. a o 12.00 hod. 

Za jedného žiadateľa je možná účasť maximálne pre 2 osoby.

Prihlásenie je možné len elektronicky, prostredníctvom Online prihlášky uvedenej pod týmto textom.

Kapacita učebne: 15 počítačov (30 osôb), po naplnení jednotlivých termínov sa termín uzavrie a na stránke Agroinštitútu sa ďalej nezobrazuje.

Účasť na vzdelávacej aktivite je bezplatná.

Počas semináru bude zabezpečené občerstvenie. Obed si  môžete objednať v deň konania seminára priamo v reštaurácii sídliacej v budove Agroinštitútu Nitra, štátny podnik.

Na adrese https://gsaa.vupop.sk/manual/GSAA-Pouzivatelska_prirucka_2016-11-10.pdf je možné stiahnuť si  používateľskú príručku GSAA, s ktorou je potrebné sa oboznámiť ešte pred účasťou na seminári.

Počítačovú techniku na informačný seminár zabezpečuje Agroinštitút Nitra, štátny podnik.

Organizačný garant: Ing. Monika Rízeková
Tel.: 037/7910 296
Mob.: 0905835208
Fax: 037/7910159
E-mail: monika.rizekova@agroinstitut.sk
Poznámka: Organizační garanti:
Ing. Zuzana Repiská, Ing. Monika Rizeková, Ing. Andrea Lehotayová, PhD. tel.: 037 7910 231, 037 7910 296, 037 7910 280, 0902 920 860 fax.: 037 7910 159
e-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk, monika.rizekova@agroinstitut.sk, andrea.lehotayova@agroinstitut.sk
Ďalšie informácie:
V prípade, že máte záujem o ubytovanie v mieste konania informačného seminára, môžete si ubytovanie rezervovať prostredníctvom linku:
http://www.agroinstitut.sk/hotel-agroinstitut-rezervacia/ alebo na telefónom čísle
037 7910 111
Cena za dvojlôžkovú izbu vrátane raňajok: 26€/osoba.