Centrálny register poradcov

Uvedený formulár slúži na aktuálny výpis poradcov pre daný rezort.
Pri hľadaní poradcu z pôdohospodárstva (FO), môžete definovať aj oblasť Slovenska,
pre ktorú chcete poradcov vybrať. Za obsah zodpovedajú poradcovia.Voliteľné kritériá pre Poľnohospodárstvo:
naši partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)
Poľnohospodárska platobná agentúra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Národná sieť rozvoja vidieka
Arvi

Národné lesnícke centrum
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
Výskumný ústav potravinársky
Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
NATUR-PACK, a.s.

Roľnícke noviny
Kaštieľ Mojmírovce
Ubytovanie v Nitre