kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Rezervácia

 

Hotel Agroinštitút ***

Akademická 4, 949 01 Nitra
Tel.: +421 37 7910 111, +421 908 291 248
E-mail: recepcia@agroinstitut.sk

Online rezervácia

Odoslanie vyplneného formulára nie je automatickým potvrdením rezervácie.

 v hotovosti     na faktúru

Informácie o ubytovaní

Typ ubytovania Počet izieb Počet nocí Počet osôb
Odoslanie vyplneného formulára nie je automatickým potvrdením rezervácie.

Ak ste tuto objednávku nevytvorili Vy, pošlite nám ihneď odpoveď so stornovaním objednávky.

Odberateľ svojím súhlasným konaním, objednaním ubytovania potvrdzuje, že sú mu uvedené storno podmienky známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu. Odberateľ ďalej berie na vedomie dodacie podmienky a uhradí finančnú čiastku za objednané služby v plnej výške v hotovosti alebo faktúrou. Bude šetriť zapožičaný majetok a v prípade jeho poškodenia alebo straty uhradí vzniknutú škodu.

Storno podmienky pre skupiny (3 a viac izieb)
Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov, termínu pobytu a dôvodu zrušenia pobytu. Je potrebné ho zaslať čo najskôr písomne e-mailom, faxom alebo poštou. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu.

Výška storno poplatku v prípade zrušenia ubytovania:

  • 31 a viac dní pred uskutočnením pobytu - bez poplatku
  • 30 až 20 dní pred uskutočnením pobytu - 20 % z ceny ubytovania
  • 19 až 8 dní pred uskutočnením pobytu - 40 % z ceny ubytovania
  • 7 až 1 deň pred uskutočnením pobytu - 60 % z ceny ubytovania
  • do 24 hodín pred uskutočnením pobytu - 100 % z ceny ubytovania
  • nenastúpenie na pobyt bez uskutočneného storna - 100 % z ceny ubytovania

 

Storno podmienky pre jednotlivcov (max. 2 izby)
Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne alebo telefonicky s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov a termínu pobytu.
Storno poplatok pre jednotlivcov sa neúčtuje.
 

Izbu je možné rezervovať aj telefonicky NONSTOP na tel. čísle: +421 37 7910111,
+ 421 908 291 248

V prípade objednavky viacerých typov ubytovania vyplňte formulár viackrát, prípadne nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom na adrese recepcia@agroinstitut.sk