kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Faktúry

č. Č. fakt. Dátum
úhrady
Objednávateľ Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet
1 2180020216 05.07.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Energie2, a s. Bratislava -534,66 zemný plyn
2 4590983281 04.07.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. SLOVNAFT, a.s. Bratislava 65,63 PHM
3 2018-1047 30.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. VICOM s.r.o. Bratislava 746,36 tovar
4 3018922384 28.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. Žilina 1756,46 strav. poukážky
5 18101048 27.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ADEPT BPH s.r.o. Trnovec nad Váhom 192,00 služba
6 2445798962 23.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Orange Slovensko, a.s. Bratislava 222,16 telef.popl.
7 3018360613 22.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Žilina 26,90 strav.poukážky
8 8180406 21.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. SOC TRADE s.r.o. Nitra 216,60 tovar
9 2018067 20.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Emil Klepanec Hruboňovo 504,00 služba
10 7141145758 20.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ZSE Energia, a.s. Bratislava 349,98 el. energia
11 20182278 19.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ALTO Slovakia, spol. s.r.o. Svit 76,50 služba
12 095/2018 18.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Ing. Milan Šemelák Nitra 192,00 služba
13 106/2018 18.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Ing. Milan Šemelák Nitra 300,00 služba
14 114/2018 18.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Ing. Milan Šemelák Nitra 288,00 služba
15 FA-1815403 18.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Datacomp s.r.o. Košice 237,80 tovar
16 8210049320 18.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovak Telekom, a.s. Bratislava 67,98 telef. popl.
17 3618060001 18.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. INTERNET SK, s.r.o. Bratislava 360,00 služba
18 2180520043 16.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. BCF s.r.o. Banská Bystrica 4506,71 el. energia
19 7522056006 15.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ZSE Energia, a.s. Bratislava 160,00 el. energia
20 20180446 15.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 108,00 služba
21 097/2018 14.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Ing. Milan Šemelák Nitra 384,00 služba
22 2018050353 14.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. SK-NIC, a.s. Bratislava 36,00 domény
23 20180448 14.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 3677,28 služba
24 20180450 14.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 90,00 služba
25 18VF0236 14.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. MOREZ GROUP, a.s. Nitra 57,60 služba
26 32780195 14.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. TOP SERVIS IT a.s. Bratislava 16,08 služba
27 20180682 14.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Mýval s.r.o. Brezno 99,52 služba
28 30290082 11.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. NITRAZDROJ, a.s. Nitra -13,68 tovar
29 20180310 08.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. RIO-IPO, s.r.o. Galanta 241,80 služba
30 30201900 08.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. NITRAZDROJ, a.s. Nitra 50,59 tovar
31 30201902 08.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. NITRAZDROJ, a.s. Nitra 17,28 tovar
32 30201889 08.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. NITRAZDROJ, a.s. Nitra 110,09 tovar
33 2180017206 06.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Energie2, a.s. Bratislava 531,37 zemný plyn
34 1835107 06.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Lindström s.r.o. Trnava 26,88 služba
35 30896 06.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ServerShop s.r.o. Bratislava 144,00 tovar
36 4590970277 04.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. SLOVNAFT, a.s. Bratislava 169,31 PHM
37 018726 04.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. TECHNOPOLIS s.r.o. Nitra 200,00 služba
38 093/2018 04.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Ing. Milan Šemelák Nitra 120,00 služba
39 089/2018 04.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Ing. Milan Šemelák Nitra 576,00 služba
40 20180404 04.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 112,50 služba
41 20180405 04.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 666,00 služba
42 20180406 04.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 130,50 služba
43 20180407 04.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 18,00 služba
44 2180463455 01.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Worldline SA/NV Brussels 5,00 služba
45 2181110628 01.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Stredoslov.vodár.prevádz.spoloč., a.s. Banská Bystrica 574,96 vodné, stočné
46 20181684 01.06.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. GO travel Slovakia s.r.o. Bratislava 394,00 letenky
47 18FV0190 31.05.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Jaroslav Oprala GARMONDNITRA Nitra 102,00 služba
48 0212018 31.05.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ELLIPSIS, spol. s r.o. Dojč 120,00 služba
49 18VF029 30.05.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Roman Látečka SATEL Nitra 9137,80 služba
50 8180349 30.05.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. SOC TRADE s.r.o. Nitra 172,56 tovar