Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
Študenti UKF z Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií pod vedením pani Diany Židovej navštívili 9. októbra 2017 informačné centrum Europe Direct a prejavili záujem o...
IC Europe Direct bude aj na tohtoročnej poľnohospodárskej výstave Agrokomplex 2017 v dňoch 17.- 18. 8. 2017 v pvilóne A. V expozícii Zastúpenia EK na Slovensku, Európskym informačným...
Dovoľujeme si Vás informovať o stránke zameranej na propagáciu vzdelávania spotrebiteľov a podporu vyučovania tejto témy na európskych stredných školách Spomínanú stránku nájdete...
Predseda Juncker spolu so švédskym predsedom vlády Löfvenom 17. novembra privítali lídrov EÚ na prvom sociálnom samit EÚ za posledných 20 rokov. Predsedovia inštitúcií EÚ, hlavy...
Zuzana Števulová vysvetľuje históriu moderného utečeneckého práva. Popisuje tiež súčasný vývoj, ktorý by mohol viesť k novej globálnej dohode. Udeľovanie azylu a ochrana...

Služby pre všetkých

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame