Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
EUROPE DIRECT Nitra ukončilo svoju činnosť v decembri 2017. Od 1.1.2018 funguje na Slovensku nová sieť Informačných centier Europe Direct. Kontakt: Zastúpenie Európskej komisie na...
Gratulujeme víťazom výtvarnej súťaže pri príležitosti Svetového dňa potravín 2017! 16. októbra si celý svet pripomínal Svetový deň potravín, ktorý je príležitosťou pre...
Študenti UKF z Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií pod vedením pani Diany Židovej navštívili 9. októbra 2017 informačné centrum Europe Direct a prejavili záujem o...
Dnes bola prijatá vôbec prvá celoeurópska stratégia pre plasty, ktorá významne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody. Táto...
Európska komisia dnes navrhla novú smernicu o transparentnejších a predvídateľnejších pracovných podmienkach v celej EÚ. Jej cieľom je v prvom rade znížiť riziko nedostatočnej ochrany...
Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) z roku 2013 zaviedla tzv. zelené platby.  Určené sú na financovanie ochrany životného prostredia v poľnohospodárskej krajine....

Služby pre všetkých

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame