EU News

Platby na ochranu životného prostredia v rámci agropolitiky sú neefektívne, hovoria audítori

Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) z roku 2013 zaviedla tzv. zelené platby.  Určené sú na financovanie ochrany životného prostredia v poľnohospodárskej krajine. Tvoria 30 % z priamych platieb v SPP a takmer 8 % z celkového európskeho rozpočtu (12 miliárd eur).

Európsky dvor audítorov (ECA) skúmal efektivitu týchto platieb v piatich členských krajinách (Francúzsko, Španielsko, Grécko, Poľsko a Holandsko).

„Je málo pravdepodobné, že tieto opatrenia prispejú k zlepšeniu ochrany životného prostredia alebo klimatickej zmeny“, povedal o závere skúmania člen dvora audítorov Samo Jereb.

Podľa audítorov viedli opatrenia k pozitívnej zmene iba v 5 % prípadov. Dôvodom nízkej efektivity opatrení je najmä fakt, že väčšina farmárov (65 %) nemusela na to, aby boli oprávnení žiadať zelené platby vôbec meniť svoje poľnohospodárske aktivity.

„Ekologizácia tak zostáva iba v rovine schémy podpory“, povedal Jereb.

Dvor je tiež toho názoru, že Európska komisia slabo špecifikovala ciele na hodnotenie efektivity opatrení na ekologizáciu. Zostávajú tak iba súčasťou komplexnosti SPP, ale v praxi neprinášajú žiadne pozitívne zmeny.

Súčasný model SPP umožňuje farmárom, aby „uplatňovali opatrenia na ekologizáciu s minimálnou záťažou pre členské štáty a farmárov samotných“, dodáva Jereb.

Komisia priznáva, že na to treba ísť inak

Európska komisia vo svojom stanovisku o budúcej podobe SPP sama priznáva, že dôraz na ochranu životného prostredia by mal byť v spoločnej politike silnejší. Komisia má predstavu, že členské štáty samé budú viac zodpovedné za to, ako dosiahnu strategické ciele. Tie budú podliehať schvaľovaniu Komisiou.

„Strategické ciele si stanovíme na spoločných rokovaniach s členskými štátmi,“ vysvetľuje podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen. „Súčasné opatrenia na ekologizáciu ale nefungovali tak ako by sme si želali. Mechanizmus pre ciele v oblasti životného prostredia nie je ideálny. Preto chceme túto metodológiu zmeniť.

Euractiv, https://euractiv.sk, 21. 12. 2017

Odporúčame