EU News

Menej plastov = zdravšia planéta

17.01.2018

Dnes bola prijatá vôbec prvá celoeurópska stratégia pre plasty, ktorá významne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody. Táto...

Nová smernica - väčšia transparentnosť a predvídateľnosť pracovných podmienok

03.01.2018

Európska komisia dnes navrhla novú smernicu o transparentnejších a predvídateľnejších pracovných podmienkach v celej EÚ. Jej cieľom je v prvom rade znížiť riziko nedostatočnej ochrany...

Platby na ochranu životného prostredia v rámci agropolitiky sú neefektívne, hovoria audítori

21.12.2017

Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) z roku 2013 zaviedla tzv. zelené platby.  Určené sú na financovanie ochrany životného prostredia v poľnohospodárskej krajine....

Vzniká platforma pre uhoľné regióny v procese premeny

12.12.2017

V rámci záväzku EÚ prejsť na čistú energiu by sa nemalo zabúdať ani na regióny, ktoré sa musia odpútať od hospodárstva založeného na fosílnych palivách. Dnes bude spustená...

Európsky zbor solidarity má jeden rok

07.12.2017

Rok po tom, ako Európska komisia zriadila Európsky zbor solidarity, je v ňom zaregistrovaných 42 745 mladých ľudí zo všetkých členských štátov. Z nich 2 166 začalo reálne pôsobiť v...

Odporúčame