Aktivity

Činnosť ED Nitra ukončená

EUROPE DIRECT Nitra ukončilo svoju činnosť v decembri 2017. Od 1.1.2018 funguje na Slovensku nová sieť Informačných centier Europe Direct.

Kontakt:
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava
tel.: + 421 (2)54 43 17 18
fax.: + 421 (2)54 43 29 72
e-mail: info@europa.sk, comm-rep-sk@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/slovakia/home_sk

alebo

Európske informačné centrum
Palisády 29,
Bratislava 811 06
tel.: +421 (2) 5443 1718
email: eic@europa.sk (link sends e-mail)

Tatiana Kobidová, Agroinštitút NItra, štátny podnik

Odporúčame