Aktivity

Prezentácia o službách EDIC Nitra a informačných zdrojoch EÚ

Študenti UKF z Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií pod vedením pani Diany Židovej navštívili 9. októbra 2017 informačné centrum Europe Direct a prejavili záujem o informácie a brožúry o Európskej únii vydávané európskymi inštitúciami. Boli im prezentované možnosti získania informácií z bookshopu a webovej stránky Európskej únie. Takisto im boli prezentované možnosti stáží, dobrovoľníckej služby a Európskom zbore solidarity.

Zaujímali sa aj o ďalšie publikácie vo fonde Europe Direct Nitra zamerané na európsku problematiku a knižnice Agroinštitútu, hlavne Depozitnej knižnice FAO.

Tatiana Kobidová, EDIC Nitra, 12. 10. 2017

Odporúčame