Aktivity

Činnosť ED Nitra ukončená

08.02.2018

EUROPE DIRECT Nitra ukončilo svoju činnosť v decembri 2017. Od 1.1.2018 funguje na Slovensku nová sieť Informačných centier Europe Direct. Kontakt: Zastúpenie Európskej komisie na...

„Zmeňme budúcnosť migrácie. Investujme do potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka.“

03.01.2018

Gratulujeme víťazom výtvarnej súťaže pri príležitosti Svetového dňa potravín 2017! 16. októbra si celý svet pripomínal Svetový deň potravín, ktorý je príležitosťou pre...

Prezentácia o službách EDIC Nitra a informačných zdrojoch EÚ

17.10.2017

Študenti UKF z Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií pod vedením pani Diany Židovej navštívili 9. októbra 2017 informačné centrum Europe Direct a prejavili záujem o...

Europe Direct Nitra na výstave AX 2017 - pozvanie do pavilónu A

15.08.2017

IC Europe Direct bude aj na tohtoročnej poľnohospodárskej výstave Agrokomplex 2017 v dňoch 17.- 18. 8. 2017 v pvilóne A. V expozícii Zastúpenia EK na Slovensku, Európskym informačným...

Odporúčame