Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
Medzinárodná súťaž o najkrajší poster na tému: " Klíma sa mení. Poľnohospodárstvo a výživa sa musia tiež."  bola ukončená 30. septembra a na stránke FAO:...
Posledný septembrový týždeň sa na mnohých miestach Slovenska začne oslavou Európskeho dňa jazykov. V pondelok 26. 9. sa aj Hviezdoslavovo námestie v Bratislave...
Vyzývame školy, ale aj jednotlivcov, aby sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej a video súťaže pre deti a  mládež (5 -19 r.) na tému  „Klíma sa mení. Výživa a...
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie, Dušan Chrenek, spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, Petrom Plavčanom, prezidentom rektorskej konferencie Rudolfom Kropilom a riaditeľkou...
Tri slovenské čističky odpadových vôd dostanú prostriedky z Európskych investičných a štrukturálnych fondov (EŠIF). Spolu s projektom na vybudovanie novej kanalizačnej siete v...
14. septembra 2016 - Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes v Európskom parlamente v Štrasburgu predniesol prejav o stave Únie 2016. Predseda stanovil priority na...

Služby pre všetkých

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame