Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
IC Europe Direct bude aj na tohtoročnej poľnohospodárskej výstave Agrokomplex 2017 v dňoch 17.- 18. 8. 2017 v pvilóne A. V expozícii Zastúpenia EK na Slovensku, Európskym informačným...
Tento rok v spolupráci s OZ Vráble v Európe organizujeme festival, súčasťou ktorého sú rôzne sprievodné aktivity a možnosti oddychu a poučenia. Tento rok je náš stánok inšpirovaný...
Euractiv, https://euractiv.sk, 25. 9. 2017
Slovensko síce chce patriť do „jadra“ Európskej únie, no čo sa týka výšky platov, patríme k periférii. Môže EÚ vyrovnávať sociálne rozdiely? EÚ nemá právomoc priamo...
Európska komisia venuje veľkú pozornosť diskusii o budúcnosti Európy. Túto diskusiu odštartoval predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker 1. marca 2017 svojou Bielou knihou o...

Služby pre všetkých

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame