kalendár školení

Pozvánka na Minifestival európskeho filmu 7x7

30. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži

Stála misia SR pri OECD v Paríži vydala 30. číslo informačného dvojmesačníka "OECD v skratke" a Anotácie k vydaným publikáciám OECD č.22.

Oba výstupy pokrývajú obdobie 1. február 2016 – 15. apríl 2016.

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke MZVaEZ SR v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD.

K dispozícii je aj hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku, prostredníctvom ktorého  môžete zaslať svoje pripomienky. Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na adresu oecd.paris@mzv.sk

Nová publikácia FAO z oblasti Food and Agriculture

Pozvánka na odborný seminár NitLib 2016

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre,  Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, knižnica Agroinštitútu Nitra, štátny podnik v spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc v Nitre pozývajú širokú knihovnícku obec na odborný seminár NitLib 2016.

Témou seminára je „PROPAGÁCIA A MARKETING KNIŽNÍC“.

Seminár sa bude konať dňa 18.05.2016 o 9:30 hod. v Univerzitnej knižnici Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Podrobné informácie s možnosťou registrácie a program odborného seminára nájdete tu.

Výsledky súťaže Mladý Európan 2016

Dňa 14. apríla 2016 sa konal už 11. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan, ktorý pravidelne organizuje Regionálne informačné centrum Europe Direct Nitra, ktorého hostiteľskou organizáciou je Agroinštitút Nitra, štátny podnik. Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Regionálne kolo pre okresy Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany a Šaľu preverilo vedomosti študentov  z histórie a geografie, ale otázky sa týkali aj osobností a najvýznamnejších pamätihodností Európskej únie. Víťaz regionálneho kola postupuje do finálneho celonárodného kola, ktoré sa uskutoční 25. mája v Tatrách.

V Nitre súťažilo spolu 14 družstiev, poradie na prvých troch miestach je nasledovné:

 1. miesto – Gymnázium, Golianova 68, Nitra (postupuje do národného kola)
 2. miesto – Gymnázium, Ul. 17. novembra, Topoľčany
 3. miesto - Spojená škola Nitra, Slančíkovej 2, Nitra

Agroinštitút Nitra na FACEBOOKU

Máme nový profil Agroinštitút Nitra, štátny podnik na Facebooku. Všetky aktuálne informácie týkajúce sa školení a akcií organizovaných Agroinštitútom, zaujímavosti a novinky z oblasti poľnohospodárstva nájdete odteraz aj na našom FB profile https://www.facebook.com/agroinstitutnitra

Novinky v knižnici Agroinštitútu za rok 2015

Týždeň slovenských knižníc

Depozitná knižnica FAO Agroinštitútu Nitra, štátny podnik Vás pozýva do svojich priestorov na podujatie „Týždeň slovenských knižníc 2016“ pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých v dňoch 1. - 4.  marca 2016.

V rámci týždňa slovenských knižníc Vám poskytneme:

 • registráciu čitateľov bezplatne
 • CD z edície Agroservis zdarma

29. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži

Stála misia SR pri OECD v Paríži vydala 29. číslo informačného dvojmesačníka "OECD v skratke".

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke MZVaEZ SR v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD.

K dispozícii je aj hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku, prostredníctvom ktorého  môžete zaslať svoje pripomienky. Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na adresu oecd.paris@mzv.sk

Anotácie k vydaným publikáciám OECD č. 21

Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch november 2015 - január 2016. Publikácie je možné objednať priamo na stránke OECD. Viac informácií nájdete v prílohe.

Klub mladých farmárov

ASYF - Združenie mladých farmárov na Slovensku v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, štátny podnik organizovali dňa 2.2.2016 v Nitre Klub mladých farmárov na tému Mladý farmár v spojení s výzvou pre podopatrenie 6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Podujatie slávnostne otvoril minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. Predseda ASYF Bálint Pém odovzdal v mene mladých farmárov ďakovný list ako ocenenie za podporu mladých farmárov na Slovenku.

Po témach z oblasti práva, predaja vlastných produktov, včelárstva a živočíšnej výroby nasledovala diskusia s Ing. Martinom Barbaričom, generálnym riaditeľom sekcie priamych platieb a rozvoja vidieka MPRV SR a Ing. Ľubomírom Partikom, výkonným riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Pripomíname, že posledný termín na podanie žiadosti o príspevok 50.000 € na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých farmárov je 8. marca 2016. Informačný seminár k tejto výzve, na ktorom vyhodnocovatelia podaných projektov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry budú vysvetľovať vypĺňanie žiadosti, výpočet štandardného výstupu a zostavenie podnikateľského plánu sa bude konať v Agroinštitúte Nitra 24.2.2016.

Pozvánka na Klub mladých farmárov 2. februára 2016 v Nitre

Seminár sa uskutoční dňa 2. februára 2016 v budove Agroinštitútu Nitra, štátny podnik o 8.30 hod.

Exkurzia pre účastníkov akreditovaného kurzu o liečivých rastlinách

V dňoch 20. – 22. januára 2016, v Agroinštitúte Nitra, štátny podnik prebiehal akreditovaný kurz Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín. Učebné osnovy zahŕňajú okrem teoretickej a praktickej výučby aj exkurziu v spracovateľskom podniku. Tentokrát účastníci absolvovali odbornú prednášku RNDr. Moniky Vavrovej vo Fytopharme a.s., Malacky, ktorá ochotne zodpovedala všetky položené otázky. Dozvedeli sme sa a videli ako sa byliny z lúky dostanú až do záparových čajových vreciek, ktoré sú u zákazníkov vo väčšej obľube ako čaje sypané.

Ponuka práce - Správca operačných systémov a sietí

Pre Agroinštitút Nitra, štátny podnik hľadáme správcu operačných systémov a sietí. Ideálnym kandidátom je spoľahlivý a zodpovedný človek, ktorý je schopný samostatne a rýchlo sa rozhodovať v kritických situáciách.

Hlavnou pracovnou náplňou je:

 • zabezpečenie prevádzky a údržba informačného systému
 • zabezpečenie prevádzky a údržba siete LAN a WAN
 • údržba a monitorovanie prevádzky serverov
 • systémová údržba databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií
 • zodpovednosť za archivovanie operačných systémov a dát

Miesto práce: Nitra

Pracovný pomer: hlavný pracovný pomer

Termín nástupu: ihneď

 

Požadujeme:

- OS Linux (LAMP riešenia, elektronická pošta + úložiská dát)

 • znalosť syntaxe a používanie príkazového riadku (BASH/TCSH)
 • inštalácia, konfigurácia a správa serverov (LAMP, poštové a súborové servery)
 • správa užívateľských kont, sprístupnenie pošty
 • zálohovanie pomocou plánovača na zálohovacie servery

- OS Windows (správa serverov)

- znalosť práce na počítačovej sieti LAN/WAN

- administrácia sieťových prvkov infraštruktúry (switche, routre, firewally)

 

Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie prípadne vysokoškolské I. stupňa

Požadovaná prax: min. 3 roky na obdobnej pracovnej pozícii

Iné informácie: Ak máte o túto prácu záujem pošlite nám Vašu žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom na mail vasilenkova@agroinstitut.sk

28. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži

Stála misia SR pri OECD v Paríži vydala 28. číslo informačného dvojmesačníka "OECD v skratke".

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke MZVaEZ SR.

K starším číslam nášho bulletinu sa môžete v prípade záujmu vrátiť aj na webovej stránke www.mzv.sk/oecdparis, na ktorej bol vytvorený i krátky slovník pojmov OECD, s ktorými sa stretávate v tomto dvojmesačníku.

K dispozícii je aj hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku, prostredníctvom ktorého  môžete zaslať svoje pripomienky. Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na adresu oecd.paris@mzv.sk

Dokumenty na stiahnutie