kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže pri príležitosti Svetového dňa potravín 2017

Gratulujeme víťazom výtvarnej súťaže pri príležitosti Svetového dňa potravín 2017!

16. októbra si celý svet pripomínal Svetový deň potravín, ktorý je príležitosťou pre zvýšenie úsilia o zabezpečenie dostatku potravín a správnej výživy pre všetkých ľudí. Rok 2017 sa zameral na prepojenie príčin a dôsledkov migrácie na potravinovú bezpečnosť s mottom „Zmeňme budúcnosť migrácie. Investujme do potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka.“

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pri tejto príležitosti pravidelne vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti a mládež. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Agroinštitútom Nitra a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo národné kolo súťaže. Deti mali možnosť zamyslieť sa nad dôvodmi migrácie, potrebou riešenia hladu a chudoby vo svete, dopadmi zmeny klímy a zároveň sa naučiť jednoduché spôsoby, ktorými môže každý jednotlivec ovplyvniť situáciu vo svete.

FAO venuje účastníkom medzinárodnej súťaže nasledovný odkaz:

„...migrácia sťažuje dosiahnutie cieľa ukončiť hlad na planéte do roku 2030. Investície do potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka prispejú  k tomu, aby  naša planéta zostala zdravá a schopná produkovať potraviny pre rastúce obyvateľstvo. Spoliehame sa aj na vás, že prispejete k šíreniu tohto posolstva, aby budúce generácie nehladovali.“

Pripájame sa k odkazu FAO a týmto spôsobom by sme chceli aj my oceniť všetkých, ktorí zaslali svoje práce do národného kola výtvarnej súťaže.  Zapojilo sa 53 škôl z celého Slovenska, ktoré zaslali 269 výtvarných prác. Z nich odborná porota vybrala v každej z troch vekových kategórií tri práce, ktoré najviac vystihovali tému súťaže. Naše poďakovanie patrí osobitne  pedagógom, ktorí zohrali podstatnú  úlohu pri  vysvetlení problematiky migrácie, hladu a chudoby a pripravili žiakov na vytvorenie výtvarných prác na zadanú tému.

Ceny do súťaže venovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Agroinštitút Nitra, štátny podnik a Informačné centrum Europe Direct Nitra. Víťazom na 1.- 3. mieste budú zaslané ceny a diplomy.

Kategória: 5 – 8 rokov

1. miesto: Tobias Savary, ZŠ ul. Komenského, Sniná

2. miesto: Tamarka Svorníková, MŠ Čajkovského, Nitra

3. miesto: Karolína Belastová, ZŠ ul. Novomeského 11, Trenčín

Kategória: 9 – 12 rokov

1. miesto: Eduard Hagelmüller, Špeciálna základná škola internátna, Levice

2. miesto: Ema Nagyová, ZŠ Na Hôrke, Nitra

3. miesto: Júlia Maslová, ZŠ Potočná, Trenčín

Kategória: 13 – 19 rokov

1. miesto: Marek Mezo, SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce

2. miesto: Michaela Barteková, Ema Gugová, ZŠ s MŠ, Dolná Súča

3. miesto: Vanesa Vargová, SOŠ techniky a služieb, Topoľčany