kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

17. ročník súťaže Najkrajší chotár roka 2017

Dňa 20.6.2017 bol zahájený tohtoročný ročník súťaže o najkrajší chotár návštevou prvých firiem v okrese Levice a Nové Zámky. Do tohtoročnej súťaže sa prihlásilo spolu 13 firiem.  Členovia hodnotiacej komisie počas štyroch týždňov budú obchádzať a hodnotiť  chotáre poľnohospodárskych firiem v rôznych regiónoch Slovenska: Podunajsko,  Trnavsko, Považie, Záhorie, Podtatranská oblasť, Zamagurie, Gemer a Tokaj.  Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Klubom poľnohospodárskych novinárov Slovenska a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. V hodnotiacej komisii má okrem vyššie uvedených vyhlasovateľov súťaže zastúpenie: Vidiecky parlament na Slovensku, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Slovenská agentúra životného prostredia a Agroinštitút Nitra, štátny podnik.

Hodnotiaca komisia si počas návštev jednotlivých firiem  všíma využívanie pôdneho fondu, obrobenosť rohov pozemkov, okolie stĺpov elektrického a telefónneho vedenia, okolie hydrantov, závlah a stav úvratí, celkový stav porastov, rovnomernosť porastov, stupeň zaburinenia v poraste a v okolí prekážok a stĺpov, výskyt karanténnych burín,  využívanie závlah, protierózne opatrenia, výrobné, prevádzkové a skladovacie priestory, hospodárske dvory, senníky,  hnojné koncovky,  pohodu zvierat,  ochranu pred  tepelnou záťažou, stav techniky a starostlivosť o ňu,  stupeň diverzifikácie výroby, celkový dojem, a v neposlednom rade si komisia  všíma  aj to, či sú  v obci či  regióne zdravé vzťahy a či poľnohospodárske farmy robia aj to,  z čoho  nemajú ekonomický profit, ale čo vytvára hodnoty a prínos aj pre nasledujúce generácie.

Zloženie členov komisie je už niekoľko rokov stabilné a tak  komisia má  možnosť  porovnávať firmy  prihlásené do jednotlivých ročníkov, pozorovať progres,  propagovať  všetkých prihlásených  a ukázať  ich ako dobré príklady  a inšpiráciu pre ostatných.

Podľa zoznamu prihlásených firiem do tohtoročného ročníka  je už teraz zrejmé, že súťaž bude patriť k jedným z najvyrovnanejších z hľadiska hodnotiacich kritérií.  Komisia navštívila zatiaľ dve firmy, jedna je z kategórie malých fariem do 500 ha a druhá patrí do kategórie veľkých fariem. Súkromne hospodáriaci roľník Ľudovít Kiss zo Želiezoviec hospodári na 746 ha a jeho vzťah k pôde a ľuďom na nej pracujúcim je obdivuhodný, nasledovania hodný a v slovenských pomeroch výnimočný. Druhou firmou  ktorú komisia zatiaľ navštívila bola spoločnosť RIVEL, spol. s r.o. Mužľa, ktorá je výhradným dodávateľom  hrozna pre výrobu vína značky Château Belá. Vo vinárskom svete je  značka Château Belá už niekoľko rokov synonymom najvyššej kvality. Vína z Belej dostať kúpiť v New Yorku, Tokiu, na Slovensku ich majú v ponuke najlepšie gastronomické podniky.

Získať ocenenie Najkrajší chotár roka 2017 môžu  získať v každej kategórii len jedna firma.  Avšak za každou  z prihlásených firiem vždy stojí tvrdá  a poctivá práca,  dlhoročné skúsenosti, snaha zveľaďovať naše krásne Slovensko a zanechať niečo dobré, viditeľné  a pozitívne aj pre nasledujúce generácie.