kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Súťaž „EU CITY HUNT“

KTO?

Informačné  centrum EUROPE DIRECT NITRA, so sídlom v Agroinštitúte Nitra, štátny podnik.

V spolupráci s  KÝM?

  • Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odborom  vzdelávania a kultúry
  • Mestským úradom Nitra, Odbor  školstva, mládeže  a športu

KTO SA MOŽE PRIHLÁSIŤ?

4-členné družstvá zo žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a študentov 1. až  3. ročníka gymnázií a stredných odborných škôl z okresu Nitra, spolu s pedagogickým dozorom

AKO TO PREBIEHA?

Súťažné družstvá budú mať za úlohu na základe indícií  (GPS súradnice) nájsť objekty, ktoré sú výsledkom realizovaných projektov v meste podporených a financovaných z európskych štrukturálnych fondov. Účastníci súťaže okrem nájdenia a vyfotografovania sa pred objektom/projektom (Selfie fotografie) budú musieť zistiť odpovede na otázky týkajúce sa konkrétneho projektu.

KDE?

28. júna 2017 v čase 8:00 – 13:00 hod., mesto Nitra

Registrácia: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, miestnosť A1, od 8:00  hod. -  do 9:00 hod.

PREČO?

Cieľom súťaže je zvýšiť informovanosť – (žiakov stredných škôl) o projektoch v meste Nitra, realizovaných a podporených z európskych fondov.

O ČO sa súťaží?

Súťažné družstvá umiestnené na prvom, druhom a treťom mieste získajú hodnotné vecné ceny pre 4 žiakov/študentov - členov družstva (1. miesto - tablety, 2. miesto - externé disky, 3. miesto - fotorámiky). Všetky zúčastnené družstvá dostanú propagačné predmety EUROPE DIRECT Nitra.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Vyplniť prihlášku a zaslať ju jedným zo spôsobov do 23. júna 2017:

  • E-mailom na: europedirect@agroinstitut.sk
  • Poštou na adresu: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Europe Direct Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra
  • Osobne: v centre EUROPE DIRECT NITRA (knižnica na prízemí)