kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Pozvánka na NitLib 2017

Agroinštitút Nitra, štátny podnik v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou pri SPU v Nitre, Univerzitnou knižnicou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre a Krajskou pobočkou SSKK v Nitre Vás pozýva na odborný seminár NitLib 2017 na tému:

„KNIŽNICE AKO CENTRÁ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA“

Termín: 24. mája 2017 o 9:30 hod.

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, Nitra (miestnosť A2)

Dokumenty na stiahnutie