kalendár školení

Oznámenie o plánovanom prerušení dodávky elektrickej energie pre nájomcov v budove Agroinštitútu

Na základe oznámenia o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie zo Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 6. februára 2017 Vám oznamujeme, že:

dňa 3. marca 2017 (t. j. piatok) v čase od 8,00 hod. do 12.00 hod.

bude z dôvodov plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy realizované prerušenie distribúcie elektrickej energie pre Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01  Nitra.

Žiadame Vás, aby ste vopred prijali príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné škody a ušlý zisk ZSDIS, a.s. nezodpovedá (v zmysle § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike).

Ďakujeme za pochopenie.