kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

OECD v skratke č.39 a Anotácie č.31

Bolo vydané 39. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži "OECD v skratke", ako aj „Anotácie k vydaným publikáciám OECD“ č. 31 za obdobie od 1. januára do 28. februára 2018.

Nižšie nájdete krátky hodnotiaci dotazník, prostredníctvom ktorého môžete zaslať svoje pripomienky.

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR www.mzv.sk v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD

a na webovej stránke Stálej misie SR pri OECD www.mzv.sk/oecdparis pod názvom „OECD v skratke“.

Kontaktné e-mailové adresy: mariana.pazinkova@mvz.sk a oecd.paris@mzv.sk.

 

Týždeň slovenských knižníc 2018

Depozitná knižnica FAO Agroinštitútu Nitra, štátny podnik pripravuje v rámci  „Týždňa slovenských knižníc 2018“  v termíne 5. - 9. marca 2018 nasledovné aktivity:

 • prezentácia publikácií Depozitnej knižnice FAO v Slovenskej poľnohospodárskej v Nitre
 • letáčiky pre študentov s pozvánkou do knižnice (rozdávanie v teréne na SPU)
 • bezplatná registrácia do našej knižnice

OECD v skratke č.38 a Anotácie č.30

Bolo vydané 38. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži "OECD v skratke", ako aj „Anotácie k vydaným publikáciám OECD“ č. 30 za obdobie od 1. november do 31. decembra 2017.

Nižšie nájdete krátky hodnotiaci dotazník, prostredníctvom ktorého môžete zaslať svoje pripomienky.

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR www.mzv.sk v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD

a na webovej stránke Stálej misie SR pri OECD www.mzv.sk/oecdparis pod názvom „OECD v skratke“.

Kontaktné e-mailové adresy: mariana.pazinkova@mvz.sk a oecd.paris@mzv.sk.

 

Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD

Dňa 15. januára 2018 sa v Agroinštitúte Nitra, štátny podnik konala prednáška na tému: 

Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD

(s dôrazom na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ)

Prednášku lektorsky zastrešil Ing. Václav Vojtech, CSc., ktorý je analytik poľnohospodárskych politík na Direktoriáte OECD pre obchod a poľnohospodárstvo.

V diskusii boli zodpovedané otázky týkajúce sa fungovania OECD, Spoločnej poľnohospodárskej politiky a rozdielnosti opatrení pre podporu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v štátoch EÚ i mimo nej.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže pri príležitosti Svetového dňa potravín 2017

Gratulujeme víťazom výtvarnej súťaže pri príležitosti Svetového dňa potravín 2017!

16. októbra si celý svet pripomínal Svetový deň potravín, ktorý je príležitosťou pre zvýšenie úsilia o zabezpečenie dostatku potravín a správnej výživy pre všetkých ľudí. Rok 2017 sa zameral na prepojenie príčin a dôsledkov migrácie na potravinovú bezpečnosť s mottom „Zmeňme budúcnosť migrácie. Investujme do potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka.“

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pri tejto príležitosti pravidelne vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti a mládež. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Agroinštitútom Nitra a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo národné kolo súťaže. Deti mali možnosť zamyslieť sa nad dôvodmi migrácie, potrebou riešenia hladu a chudoby vo svete, dopadmi zmeny klímy a zároveň sa naučiť jednoduché spôsoby, ktorými môže každý jednotlivec ovplyvniť situáciu vo svete.

FAO venuje účastníkom medzinárodnej súťaže nasledovný odkaz:

„...migrácia sťažuje dosiahnutie cieľa ukončiť hlad na planéte do roku 2030. Investície do potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka prispejú  k tomu, aby  naša planéta zostala zdravá a schopná produkovať potraviny pre rastúce obyvateľstvo. Spoliehame sa aj na vás, že prispejete k šíreniu tohto posolstva, aby budúce generácie nehladovali.“

Pripájame sa k odkazu FAO a týmto spôsobom by sme chceli aj my oceniť všetkých, ktorí zaslali svoje práce do národného kola výtvarnej súťaže.  Zapojilo sa 53 škôl z celého Slovenska, ktoré zaslali 269 výtvarných prác. Z nich odborná porota vybrala v každej z troch vekových kategórií tri práce, ktoré najviac vystihovali tému súťaže. Naše poďakovanie patrí osobitne  pedagógom, ktorí zohrali podstatnú  úlohu pri  vysvetlení problematiky migrácie, hladu a chudoby a pripravili žiakov na vytvorenie výtvarných prác na zadanú tému.

Ceny do súťaže venovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Agroinštitút Nitra, štátny podnik a Informačné centrum Europe Direct Nitra. Víťazom na 1.- 3. mieste budú zaslané ceny a diplomy.

Kategória: 5 – 8 rokov

1. miesto: Tobias Savary, ZŠ ul. Komenského, Sniná

2. miesto: Tamarka Svorníková, MŠ Čajkovského, Nitra

3. miesto: Karolína Belastová, ZŠ ul. Novomeského 11, Trenčín

Kategória: 9 – 12 rokov

1. miesto: Eduard Hagelmüller, Špeciálna základná škola internátna, Levice

2. miesto: Ema Nagyová, ZŠ Na Hôrke, Nitra

3. miesto: Júlia Maslová, ZŠ Potočná, Trenčín

Kategória: 13 – 19 rokov

1. miesto: Marek Mezo, SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce

2. miesto: Michaela Barteková, Ema Gugová, ZŠ s MŠ, Dolná Súča

3. miesto: Vanesa Vargová, SOŠ techniky a služieb, Topoľčany

OECD v skratke č. 37 a Anotácie č.29

Bolo vydané 37. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži "OECD v skratke", ako aj „Anotácie k vydaným publikáciám OECD“ č. 29 za obdobie od 1. septembra do 31. októbra 2017.

Nižšie nájdete krátky hodnotiaci dotazník, prostredníctvom ktorého môžete zaslať svoje pripomienky.

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR www.mzv.sk v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD

a na webovej stránke Stálej misie SR pri OECD www.mzv.sk/oecdparis pod názvom „OECD v skratke“.

Kontaktné e-mailové adresy: mariana.pazinkova@mvz.sk a oecd.paris@mzv.sk.

 

16. október Svetový deň potravín. Čo viete o potravinovej bezpečnosti?

16. október je celosvetovo oslavovaný ako Svetový deň potravín. Je príležitosťou pre zvýšenie úsilia o dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a správnej výživy pre všetkých. Rok 2017 sa zameriava na prepojenie príčin a dôsledkov migrácie na potravinovú bezpečnosť. Vyskúšajte svoje vedomosti v nasledujúcom kvíze a spoločne sa staňme generáciou, ktorej budúcnosť ľudstva nie je ľahostajná.

Vedomostný kvíz nájdete tu

VII. Rastlinolekárske dni

Srdečne Vás pozývame na konferenciu so zahraničnou účasťou 

VII. RASTLINOLEKÁRSKE DNI SLOVENSKEJ RASTLINOLEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI,

ktoré sa budú konať v dňoch 17. – 18.10. 2017 v Nitre so zameraním na tému„Bezpečnosť a účinnosť v ochrane rastlín“.

Prihlásiť sa môžete cez www.srsweb.sk

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.

Súťaž pri príležitosti Svetového dňa potravín 2017

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO, ktorej  členom je aj Slovensko, si 16. októbra  pripomína   SVETOVY DEŇ POTRAVÍN (SDP) a pri tejto príležitosti  vyhlasuje súťaž o najkrajší plagát a  aj video súťaž na tému: „Zmeňme budúcnosť migrácie. Investujme do potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka.“

Svet je v pohybe. Obrovské sťahovanie ľudí v súčasnosti predstavuje zložitý problém, ktorý si vyžaduje globálne riešenia. V období 2000 – 2015 sa počet migrantov zvýšil až  o 40 %.

Ľudia opúšťajú svoje domovy kvôli konfliktom a politickej nestabilite, hladu, chudobe a nárastu extrémnych prejavov počasia spojených s klimatickou zmenou. Situácia si vyžaduje neodkladné globálne kroky. Mnoho migrantov pochádza z vidieckych oblastí, kde ¾ extrémne chudobných prežíva vďaka poľnohospodárstvu alebo aktivitám na vidieku. Potrebujeme  vytvoriť podmienky, ktoré dajú vidieckym ľuďom možnosť zostať doma, keď to budú pociťovať ako bezpečné.  

Zapojte sa do súťaže o najkrajší plagát alebo do video súťaže a povedzte nám ako by potravinová bezpečnosť a rozvoj vidieka mohli ovplyvniť migráciu v budúcnosti. Čo je potravinová bezpečnosť, a čo ju ovplyvňuje sa môžete dozvedieť tiež v priloženom letáku.

Víťazi v každej kategórii budú vybratí určenou porotou. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke Svetového dňa potravín a sociálnych sieťach FAO. Víťazi získajú darček - prekvapenie ako aj diplom (Certificate of Recognition). Ich práce budú vystavené na výstave v sídle FAO v Ríme koncom roka 2017. (Podmienky účasti v súťažiach nájdete v priložených dokumentoch.)

Upozornenie:  Okrem toho, že sa zapojíte do medzinárodnej súťaže  môžete zaslať plagáty a video aj do národného kola, ktoré organizuje Agroinštitút Nitra, štátny podnik a  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V čom je rozdiel?

Národného kola sa zúčastníte:

 • zaslaním plagátov  poštou  do 10. 11. 2017  na adresu:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Akademická 4

949 01 Nitra

s označením: „Svetový deň potravín 2017 - SÚŤAŽ“.

Diskusné okrúhle stoly 2017

6. ročník Diskusných okrúhlych stolov na výstave Agrokomplex 2017

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komoraAgroinštitút Nitra, štátny podnik Vás srdečne pozývajú na Medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu AGROKOMPLEX 2017, ktorá začína vo štvrtok 17. augusta a potrvá do 20. augusta 2017.

V rámci odborného programu bude v pavilóne A prebiehať 6. ročník Diskusných okrúhlych stolov pre odborníkov a laickú verejnosť na aktuálne témy agrosektora.

Témy diskusných stolov budú:

 • Budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky
 • Slovenské zeleninárstvo vstáva z popola. Môže byť príkladom pre iné odvetvia?
 • Aj v školských jedálňach sa môže variť z regionálnych potravín
 • Eliminácia rizík v poľnohospodárskej prvovýrobe
 • Získavajú si slovenské mliečne výrobky srdcia spotrebiteľa?

 

Do diskusií sú pozvaní zástupcovia rôznych inštitúcií, podrobnejšie informácie nájdete v priloženom programe.

Spoločný poľnohospodársky výhľad OECD-FAO pre roky 2017-2026

Analýzu Poľnohospodárskeho výhľadu OECD a FAO na ďalšie desaťročie spracovala Stála misioa SR pri OECD v Paríži.

Analýza sa podľa zadania OZK špeciálne zameriava na strednodobý výhľad poľnohospodárstva EÚ a dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs).

Pre Vašu informáciu – kapitola EÚ ešte nezohľadňuje brexit.

Festival Familiar 2017

5. ročník festivalu Familiar 2017 sa bude konať 01.07.2017 na otvorenej lúke na Mašekovom mlyne pri Hornom Ohaji, časti mesta Vráble, kde si návštevníci budú opäť môcť vychutnať množstvo originálnych hudobných zoskupení.

Hlavným organizátorom festivalu je OZ Vráble v Európe – nezisková organizácia a spoluorganizátorom – Agroinštitút Nitra, štátny podnik, hostiteľská organizácia EUROPE DIRECT NITRA.

Viac info: www.festivalfamiliar.sk

 

17. ročník súťaže Najkrajší chotár roka 2017

Dňa 20.6.2017 bol zahájený tohtoročný ročník súťaže o najkrajší chotár návštevou prvých firiem v okrese Levice a Nové Zámky. Do tohtoročnej súťaže sa prihlásilo spolu 13 firiem.  Členovia hodnotiacej komisie počas štyroch týždňov budú obchádzať a hodnotiť  chotáre poľnohospodárskych firiem v rôznych regiónoch Slovenska: Podunajsko,  Trnavsko, Považie, Záhorie, Podtatranská oblasť, Zamagurie, Gemer a Tokaj.  Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Klubom poľnohospodárskych novinárov Slovenska a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. V hodnotiacej komisii má okrem vyššie uvedených vyhlasovateľov súťaže zastúpenie: Vidiecky parlament na Slovensku, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Slovenská agentúra životného prostredia a Agroinštitút Nitra, štátny podnik.

Hodnotiaca komisia si počas návštev jednotlivých firiem  všíma využívanie pôdneho fondu, obrobenosť rohov pozemkov, okolie stĺpov elektrického a telefónneho vedenia, okolie hydrantov, závlah a stav úvratí, celkový stav porastov, rovnomernosť porastov, stupeň zaburinenia v poraste a v okolí prekážok a stĺpov, výskyt karanténnych burín,  využívanie závlah, protierózne opatrenia, výrobné, prevádzkové a skladovacie priestory, hospodárske dvory, senníky,  hnojné koncovky,  pohodu zvierat,  ochranu pred  tepelnou záťažou, stav techniky a starostlivosť o ňu,  stupeň diverzifikácie výroby, celkový dojem, a v neposlednom rade si komisia  všíma  aj to, či sú  v obci či  regióne zdravé vzťahy a či poľnohospodárske farmy robia aj to,  z čoho  nemajú ekonomický profit, ale čo vytvára hodnoty a prínos aj pre nasledujúce generácie.

Zloženie členov komisie je už niekoľko rokov stabilné a tak  komisia má  možnosť  porovnávať firmy  prihlásené do jednotlivých ročníkov, pozorovať progres,  propagovať  všetkých prihlásených  a ukázať  ich ako dobré príklady  a inšpiráciu pre ostatných.

Podľa zoznamu prihlásených firiem do tohtoročného ročníka  je už teraz zrejmé, že súťaž bude patriť k jedným z najvyrovnanejších z hľadiska hodnotiacich kritérií.  Komisia navštívila zatiaľ dve firmy, jedna je z kategórie malých fariem do 500 ha a druhá patrí do kategórie veľkých fariem. Súkromne hospodáriaci roľník Ľudovít Kiss zo Želiezoviec hospodári na 746 ha a jeho vzťah k pôde a ľuďom na nej pracujúcim je obdivuhodný, nasledovania hodný a v slovenských pomeroch výnimočný. Druhou firmou  ktorú komisia zatiaľ navštívila bola spoločnosť RIVEL, spol. s r.o. Mužľa, ktorá je výhradným dodávateľom  hrozna pre výrobu vína značky Château Belá. Vo vinárskom svete je  značka Château Belá už niekoľko rokov synonymom najvyššej kvality. Vína z Belej dostať kúpiť v New Yorku, Tokiu, na Slovensku ich majú v ponuke najlepšie gastronomické podniky.

Získať ocenenie Najkrajší chotár roka 2017 môžu  získať v každej kategórii len jedna firma.  Avšak za každou  z prihlásených firiem vždy stojí tvrdá  a poctivá práca,  dlhoročné skúsenosti, snaha zveľaďovať naše krásne Slovensko a zanechať niečo dobré, viditeľné  a pozitívne aj pre nasledujúce generácie.

Súťaž „EU CITY HUNT“

KTO?

Informačné  centrum EUROPE DIRECT NITRA, so sídlom v Agroinštitúte Nitra, štátny podnik.

V spolupráci s  KÝM?

 • Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odborom  vzdelávania a kultúry
 • Mestským úradom Nitra, Odbor  školstva, mládeže  a športu

KTO SA MOŽE PRIHLÁSIŤ?

4-členné družstvá zo žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a študentov 1. až  3. ročníka gymnázií a stredných odborných škôl z okresu Nitra, spolu s pedagogickým dozorom

AKO TO PREBIEHA?

Súťažné družstvá budú mať za úlohu na základe indícií  (GPS súradnice) nájsť objekty, ktoré sú výsledkom realizovaných projektov v meste podporených a financovaných z európskych štrukturálnych fondov. Účastníci súťaže okrem nájdenia a vyfotografovania sa pred objektom/projektom (Selfie fotografie) budú musieť zistiť odpovede na otázky týkajúce sa konkrétneho projektu.

KDE?

28. júna 2017 v čase 8:00 – 13:00 hod., mesto Nitra

Registrácia: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, miestnosť A1, od 8:00  hod. -  do 9:00 hod.

PREČO?

Cieľom súťaže je zvýšiť informovanosť – (žiakov stredných škôl) o projektoch v meste Nitra, realizovaných a podporených z európskych fondov.

O ČO sa súťaží?

Súťažné družstvá umiestnené na prvom, druhom a treťom mieste získajú hodnotné vecné ceny pre 4 žiakov/študentov - členov družstva (1. miesto - tablety, 2. miesto - externé disky, 3. miesto - fotorámiky). Všetky zúčastnené družstvá dostanú propagačné predmety EUROPE DIRECT Nitra.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Vyplniť prihlášku a zaslať ju jedným zo spôsobov do 23. júna 2017:

 • E-mailom na: europedirect@agroinstitut.sk
 • Poštou na adresu: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Europe Direct Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra
 • Osobne: v centre EUROPE DIRECT NITRA (knižnica na prízemí)