kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Aktuálne zmeny v oblasti pozemkového práva

  seminár
Forma: denná
Cieľ:

informovať účastníkov o aktuálnych zmenách v oblasti pozemkového práva.

Určené:

fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a ostatná verejnosť, ktorá má záujem o získanie poznatkov z oblasti pozemkového práva.

Miesto konania: NITRA
Program:

- Aktuálny stav a pripravované zmeny  z pohľadu Slovenského pozemkové fondu. - Ing. Gabriela MATEČNÁ - ministerka MPaRV SR, predtým generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu

- Pozemkové právo:  Problémy s poľnohospodárskou pôdou, právne predpisy a ich aplikácia v praxi: vlastnícky vzťah: oprávnenia, predkupné právo v nájom. zmluve, prevod - prechod, a pod., pozemkové úpravy: zánik vlastníckych a nájomných  vzťahov, ako ďalej, nájomný vzťah : nájom a podnájom k pozemkom (spoločným nehnuteľnostiam), doba, a pod., iné problémy (pri nadobúdaní, dedení, nájme, podnájme,  skončení nájmu, vydaní pôdy) - JUDr. Pavol PAČUTA - odborník v oblasti pozemkového práva

Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910231
Mob.: 0902/920860
Fax: 037/7910159
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk